Personel taşıma hizmeti olan kurumlar ve firmalar için servis güzergahlarını:

bulut

Cloud Sunucu Üzerinden

Rota Hesaplama

Optimize Etme

Yönetim

Görselleştirme

Çözdüğü Sorunlar

• Karışmış yönetilemeyen servis rotaları

• Personelin yoğun şikayetleri

• Şikayetler sonucunda oluşan denetleme ekiplerinin zaman ve maliyet kayıpları

• Değişen ev adresleri ve yeni gelen personellerin rotalara yerleştirilmesi

• Kurumların ihaleye hazırlanması için gereken servis sayısı bütçe vs hesaplanması

• Km ve araçların fazlalığıyla oluşan maliyetler